Vakinhoudelijke programma’s

Open Programs

Talent Management Masterclass Series

Verdieping in talentmanagement voor professionals
Deze masterclasses zijn bedoeld voor professionals met HR-expertise of een bedrijfskundige achtergrond, die zich willen verdiepen in hun vakgebied en hun kennis willen verbreden. Het programma relateert actuele, wetenschappelijke inzichten aan talentmanagement. Hierop wordt er door de deelnemers gereflecteerd vanuit hun eigen praktijksituatie.

Verhoog uw professionaliteit, deskundigheid en vakmanschap
Tijdens deze Masterclass Series ontwikkelen de deelnemers hun vermogen om op een  uitgebalanceerde, reflectieve manier om te gaan met macro-economische ontwikkelingen. Ook leren ze praktische vraagstukken te toetsen aan actuele kennis vanuit de wetenschap. Het resultaat is een toename van professionaliteit, deskundigheid en vakmanschap van de deelnemer.

Academische inzichten gespiegeld aan de praktijk
De sfeer in de Talent Management Mastclass Series is open, kleinschalig en professioneel. De discussies zijn van hoog niveau doordat actuele academische inzichten worden gespiegeld aan de praktijk van de deelnemers.

Het programma van de masterclasses omvat:

  • omgaan met macro-economische ontwikkelingen op een uitgebalanceerde, reflectieve manier;
  • het toetsen van praktische vraagstukken aan nieuwe actuele vraagstukken;
  • een verruiming van het blikveld en een bijdrage aan de professionaliteit van de deelnemers;
  • het werpen van vernieuwend licht op bestaande denkbeelden en de praktijksituatie.

Deel uitmaken van dit programma?
U kunt zich aanmelden voor het programma door het inschrijfformulier in te vullen en te sturen naar: m.groothuis@nyenrode.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marja Groothuis +31 (0)346 291 246.

 

 

  • Inhoud

  • Doelgroep

  • Faculteit & sprekers

  • Praktisch

Foto's