Vakinhoudelijke programma’s

Open Programs

Senior Leadership Development Program

In het Senior Leadership Development Program (SLDP) krijgt u concepten en kaders aangereikt waarmee u uw kennis van strategie-implementatie verrijkt. Ook gaat u in op uw eigen drijfveren en waarden in relatie tot uw leiderschapsrol.

Zicht op uzelf in relatie tot de organisatie
In een tijd waar individuen zich steeds vaker vanuit persoonlijke drijfveren verbinden met een organisatie, is het van belang dat een senior manager zicht heeft op zichzelf in relatie tot de organisatie. In het SLDP krijgt u handvatten om de strategie eigen te maken zodat u in staat bent om deze met succes door te vertalen. Daarnaast ontwikkelt u uw leiderschapsrol om beter richting te geven aan de medewerkers binnen uw organisatie.

Kennis van strategie-implementatie en bedrijfsvoering
In dit programma krijgt u concepten en kaders aangereikt waarmee u uw kennis van strategie-implementatie en bedrijfsvoering verrijkt. Ook verbreedt u uw eigen handelings-repertoire om de strategie effectief te realiseren.

Return on Education:

  • Verrijking kennis strategie-implementatie en bedrijfsvoering
  • Ontwikkeling van uw leiderschapsrol
  • Handvatten om strategie succesvol te realiseren

Het programma
Het Senior Leadership Development programma bestaat uit vijf modules van gemiddeld twee dagen (inclusief avonden) verdeeld over zes maanden. Het programma start in april en November. Voor actuele data zie praktisch.

Meer informatie?

of neem zelf contact op via sldp@nyenrode.nl 0346-291 441.

 

 

  • Inhoud

  • Doelgroep

  • Faculteit & sprekers

  • Praktisch

Video