Vakinhoudelijke programma’s

Open Programs

Programma Leergang Verenigingsmanagement AVVM

Programma Leergang Verenigingsmanagement AVVM
De uitdagingen voor de branche- en beroepsverenigingen zijn legio. Factoren als branchevervaging, kritische consumenten, (social) mediadruk, hogere governance-eisen, veranderende leden en structurele veranderingen in de economie stellen hoge eisen aan verenigingen. U moet uw weg vinden en uw leden “waar voor hun geld” leveren in de lobby en dienstverlening. Dit vraagt om innovatie, leiderschap en ondernemerschap. Zowel van de besturen als voor u als verenigingsprofessional. Meer dan ooit is duidelijk dat het managen van een vereniging een vak is. Een vak dat in deze Leergang Verenigingsmanagement centraal staat.

Het doel van de Leergang is om u een up to date en volwaardig kennisfundament over verenigingsmanagement te bieden, op basis waarvan u in staat bent strategisch en integraal naar uw vereniging, de relevante actoren en de omgeving te kijken en initiatief te nemen. Wij bieden u de theoretische fundamenten van verenigingen, de taken, de trends en best practices, gecombineerd met persoonlijke intervisie tijdens de ‘fireside meetings’ aan de hand van de aangeboden leerstof. Interactiviteit staat centraal.

De Leergang is geaccrediteerd door de Stichting Register Association Excecutives. Succesvolle afronding van deze leergang leidt tot directe toegang tot het Register Association Executives (RAE).

  • Inhoud

  • Doelgroep

  • Faculteit & sprekers

  • Praktisch

Foto's