Lean

Lean Leadership Program

Traditioneel leiderschap in een Lean omgeving volstaat niet!

Wilt u Lean echt onderdeel maken van de strategie, processen en cultuur van uw organisatie? Wilt u leren hoe u vanuit leiderschap, Lean in uw organisatie implementeert of verder ontwikkelt?

In het Lean Leadership Program leert u om Lean succesvol te implementeren. Om ervoor te zorgen dat Lean echt bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen van uw bedrijf, gaat u uitgebreid in op:

  • Strategie en leiderschap
  • Processen
  • Operationeel management
  • Organisatiecultuur

Deze onderdelen zijn cruciaal om ervoor te zorgen dat Lean echt impact maak op de doelstellingen van uw organisatie.

Voor een succesvolle implementatie van Lean in uw organisatie, is uw leiderschapsrol van groot belang. 'Lean leiderschap' is nodig om uw collega's in beweging te krijgen en Lean succesvol over de processen van uw organisatie heen te leggen.

“Lean management is een lange termijn transformatieproces dat voortdurend leiderschap vereist.”

Download de brochure

Data: 23 en 24 november 2017
Duur: 2 dagen
Locatie: Nyenrode Lean Institute, Breukelen
Prijs: Eu 1800,- (BTW vrij; incl. studiemateriaal en catering, excl. overnachting)

Programma
Het Lean Leadership Program gaat enerzijds in op de ‘harde’ of transformatie/proceskant: welke mechanismen en methodieken kunt u inzetten om uw organisatie effectief en efficiënt te transformeren? En anderzijds de ‘zachte’ of transitiekant: hoe kan ik optimaal coachen en sturen op de ontwikkeling van mijn medewerkers en wat vraagt dit van mijn eigen manier van werken?

Lean zijn vergt leiderschap van iedereen in de organisatie. Elke medewerker draagt bij aan effectieve interactie, waarbij de leidinggevende het voorbeeldgedrag laat zien. Het programma behandelt o.a. de volgende onderwerpen: Lean Leadership, Value Stream Improvement, Operationeel Management en Lean Cultuur.

Aanmelden
U kunt zich direct online aanmelden door het formulier in te vullen en digitaal te ondertekenen. (let op dat u na bevestiging van uw gegevens nog op verzenden klikt).

Doelgroep
Leidinggevenden die hun kennis en ervaring met Lean en hun eigen Lean Leiderschap willen ontwikkelen.

Contact & informatie
Neem voor meer informatie of persoonlijk advies contact op met Marieke van der Mark via lean@nyenrode.nl of via 0346-291 740.