Inschrijven events

Het Ajax dilemma: moreel leiderschap en het hanteren van dilemma’s.

Paul Woodruff  (1943) is de Darell K. Royal Regents Professor in Ethics and American Society aan de Universiteit van Austin, Texas. Naast een excellente carrière als historicus van de filosofie heeft hij een reputatie als Plato-kenner. Hij schreef  in de laatste vijftien jaar een aantal boeken over thema’s als eerbied, democratie, meritocratie en leiderschap. Woodruff weet als geen ander zijn enorme kennis van geschiedenis en filosofie te koppelen aan actuele thema’s en toegankelijk te maken aan een breed publiek. Zijn meest recente boek uit 2012 The Ajax Dilemma grijpt terug op een legendarische wedstrijd tussen de Griekse helden Ajax en Odysseus  om de titel van ‘meest waardevolle strijder in het Griekse leger’. Aan de hand van deze klassieke ‘Idols’verkiezingen’  worden een aantal centrale leiderschap kwesties rond beloning, rechtvaardigheid, gelijkheid en compassie aan de orde gesteld. Het boek is nu in het Nederlands vertaald en van een inleiding voorzien door Dr. Jan Vorstenbosch van de Universiteit van Utrecht.

Woodruff richt zich in dit boek  op de rol van leiders in organisaties en in de samenleving (bedrijven, universiteiten, corporaties). Zijn opvattingen over ethisch leiderschap verheldert hij aan de hand van de als leider mislukte legeraanvoerder van de Grieken: Agamemnon. Woodruff’s  inzichten zijn onorthodox, prikkelend, origineel en inspirerend.
De bankencrisis inspireerde hem tot het schrijven van het Ajax Dilemma. Door recente verkiezing van Donald Trump tot President van de Verenigde Staten wint het boek alleen maar aan actualiteit. Woodruff is een veelgevraagd, toegankelijk en interessant spreker die zijn eruditie moeiteloos koppelt aan hedendaagse dilemma’s rond (moreel) leiderschap, rechtvaardigheid en de relatie tussen eer, beloning en emoties. Een boeiende gesprekspartner voor elke manager, leider en bestuurder.
Voor een indruk verwijzen wij u naar een youtube video.

Aanmelden voor deze bijeenkomst

Op 19 januari 2017 zal prof. dr. Woodruff op Nyenrode komen.

Het programma
16.00  Reception  
16.30  Welcome Prof. dr. Rob Blomme  
16.40  Lessons for leaders form ancient times: the Ajax dilemma,  Prof. dr. Paul Woodruff  
17.30  Round table: Moral leadership; dealing with dilemma’s  
Panel: 
Prof. dr. Paul Woodruff
Prof. dr. Joep Dohmen
Prof. dr. André Wierdsma

Dr. Jan Vorstenbosch leads the discussion between the audience and the panel  

18.30 Drinks  

Joep Dohmen is emeritus hoogleraar wijsgerig en praktijkgerichte ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek  en momenteel lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming en de Hogeschool voor Toegepaste  Filosofie. Hij schreef een groot aantal boeken over levenskunst en is een van e belangrijkste denkers in Nederland op dit gebied.  

André Wierdsma is emeritus hoogleraar Organiseren en co-creëren aan Nyenrode Business Universiteit en gasthoogleraar aan CEIBS in Shanghai.  Kerndocent ‘Leiderschap en samenwerking bij het Modulaire Executive MBA Business and IT op Nyenrode. André is bekend door publicaties en speeches over lerend organiseren, leiderschap en  organisatiedynamiek op van zijn werk op het grensvlak van organisatie- en leiderschapsontwikkeling.   

Jan Vorstenbosch is universitair docent toegepaste Ethiek aan het Ethiek Instituut van de Universiteit van Utrecht en voorzitter van de  Nederlandse Vereniging van Ethici. Hij publiceert over ethiek in sociale praktijken en politieke ethiek. Hij vertaalde het Ajax dilemma in het Nederlands (2017, Lemniscaat)